Preuzmite podatke o FARMA projektu: 

  O_projektu_FARMA.pdf (260,8 KiB)

Izazov

Da bi ispunio kriterije za pristupanje Evropskoj uniji (EU) koji se odnose na ekonomsku spremnost i da bili konkurentni u globalnom poslovnom okruženju, bosanskohercegovački (bh.) poljoprivredni sektor mora povećati obim, raznolikost i kvalitet svoje proizvodnje uz smanjenje troškova za proizvođače. Da bi se ovo postiglo, bosanskohercegovačkim farmerima je potrebna pomoć u cilju povećanja prinosa i efikasnosti proizvodnje. Oni također treba da poboljšaju preradu, pakovanje i marketing svojih proizvoda. Modernizacija bh. poljoprivrednog sektora važna je ne samo za ekonomiju zemlje već i da bi se ublažilo siromaštvo koje je vrlo rasprostranjeno u ruralnim područjima BiH.

Naš program

Projekt razvoja tržišne poljoprivrede (FARMA) – kojeg zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska agencija za međunarodni razvoj (Sida) – pomaže BiH da ojača svoju privredu i da se pripremi za pridruživanje EU putem pomoći koja poboljšava konkurentnost bh. poljoprivrednih proizvođača i preduzeća. USAID/Sida FARMA djeluje u tri poljoprivredna sektora: mljekarstvo, voće i povrće, te sektor ljekovitog i aromatičnog bilja i meda. Projekt podržava aktivnosti koje će povećati ekološki održivu proizvodnju i preradu, uključujući proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s dodanom vrijednošću, uz povećanje domaće prodaje i izvoza. USAID/Sida FARMA također radi s bh. institucijama s ciljem da im pomogne u savladavanju ograničenja za izvoz proizvoda biljnog i životinjskog porijekla u EU. Uspjeh u ovim područjima također će doprinijeti solidnom ekonomskom rastu i smanjenju ruralnog siromaštva.

about us

Implementacija i rezultati

Sa osobljem u centralnom uredu u Sarajevu i regionalnim uredima širom zemlje, USAID/Sida FARMA pruža pomoć za više od 530 organizacija poljoprivrednih proizvođača i za više od 18.000 individualnih farmera širom Bosne i Hercegovine. USAID/Sida FARMA je pružila tehničku pomoć u cilju povećanja prinosa u proizvodnji i kvaliteta proizvoda. Određeni programi obuke  bili su posebno usmjereni na žene poduzetnice i poljoprivredne organizacije na čijem čelu su žene. Putem malih grantova USAID/Sida FARMA podržala je investicije proizvođača u novu opremu, nove tehnologije, prilagođavanje proizvodnje standardima EU itd. USAID/Sida FARMA također je pomogla poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima da se povežu s novim tržištima putem tržišnih veza, poboljšanog marketinga i razvoja novih proizvoda, kao i u pristupu novim financijskim sredstvima. Također je ostvaren napredak u prevazilaženju prepreka za izvoz proizvoda biljnog i životinjskog porijekla u EU- kapaciteti fitosanitarnih laboratorija za provođenje testiranja na karantenske štetne organizme za krompir značajno su unaprijeđeni, dok se, u saradnji s Češkom razvojnom agencijom, pruža tehnička pomoć i veterinarskim laboratorijima.

FARMA YouTube