Tim projekta FARMA, zajedno sa domaćim i stranim stručnjacima, u saradnji sa glavnim sudionicima projekta iz BiH radit će na boljem razumijevanju zahtjeva tržišta i nedostataka u kvaliteti, uvođenju atesta i standarda, poboljšanju pristupa finansiranju, pružanju pomoći proizvodnim/partnerskim organizacijama u procesu zamjene uvoza izvozom i pomoći im da se prošire na nova inostrana tržišta. Projekat FARMA pokrivat će sljedeća područja djelovanja:

Unapređenje mljekarstva kroz:

 • Povećanu proizvodnju mlijeka po grlu uz poboljšan kvalitet ishrane i odabira uzgojnog stada.
 • Povećanu dobit proizvođača mlijeka uz poboljšano provođenje higijene.
 • Međusobno nadopunjavanje USAID Programa razvojno kreditnog garantnog fonda i ostalih raspoloživih kreditnih programa u cilju poboljšanja dostupnosti kredita farmerima i poslovima vezanim za poljoprivredu.
 • Organizovanje studijskih putovanja u svrhu upoznavanja domaćih proizvođača sa najboljim metodama rada u gore navedinm područjima u cilju prenošenja tih metoda i tehnologija u BiH.
 • Pružanje odgovarajućih obuka farmerima i poboljšanje njihovog pristupa tehničkoj pomoći.

Poboljšanje prerađivačkih kapaciteta kroz:

 • Pravljanje analiza domaćeg i stranog tržišta, uključujući posjete međunarodnim privrednim sajmovima.
 • Poboljšanje kvaliteta proizvoda u skladu sa EU zahtjevima i standardima.
 • Uvođenje novih tehnologija i inovacija u ovu djelatnost.
 • Pružanje pomoći u unapređenju proizvoda, dizajna i promoviranja finalnog proizvoda.

Razvijanje osposobljenih stručnih službi kroz:

 • Edukaciju i obučavanje osoblja stručnih službi u pružanju pomoći farmerima i prerađivačima u skladu sa njihovim potrebama.

Jačanje kapaciteta zadruga, udruženja i tržišnih integratora putem:

 • Pružanja pomoći zadrugama, udruženjima i tržišnim integratorima prilikom dobivanja kredita od komercijalnih banaka i ostalih finansijskih institucija.
 • Veće i bolje povezanosti zadruga, udruženja i tržišnih integratora sa veterinarskim stanicama i stručnim službama.
 • Povećanje kapaciteta za atestiranje proizvoda i obezbjeđenje standardizacije prozvoda u skladu sa EU zahtjevima i tržišnom potražnjom.

DOKUMENTI

FARMA YouTube