Poljoprivredna proizvodnja, naročito ranog voća i povrća, zauzima značajno mjesto u privredi BiH. Nažalost, ova proizvodnja se još uvijek u velikoj mjeri odvija na malim zemljišnim parcelama i zapravo nije tržišno orijentisana.  Veliki dio te proizvodnje još uvijek se koristi za potrebe domaćinstva samog proizvođača. Ovaj region ima dugu tradiciju u poljoprivrednoj proizvodnji, ali nema dovoljno novih tehnologija. Nivo razvoja proizvodnje na ovim prostorima također je pogođen nedostatkom sistema za navodnjavanje. Međutim, sistemi za navodnjavanje se sve više instaliraju na novim voćnjacima, a neki farmeri također istaliraju sisteme za navodnjavanje i u postojećim voćnjacima jer su prepoznali vrijednost sistema za navodnjavanje u procesu proizvodnje.

Predviđena tehnička pomoć, edukacije i treninzi (vezano za tehnologiju i marketing) vođeni su stvarnim zahtjevima. Stoga je odabir određene vrste pomoći u velikoj mjeri rezultat stvarnih potreba proizvodnih organizacija.  Ova pomoć i treninzi sastojat će se od specijalizovanih treninga ali i ostalih više općenitih treninga.(npr. finansijska obuka,  izgradnja kapaciteta itd. ).

Pored toga, da bi podržao uspostavljanje održivog povezivanja između proizvodnih/partnerskih organizacija i tržišta, te da bi obezbijedio preduslove za veće investiranje u ovaj podsektor, projekat  FARMA će omogućiti organizovanje B2B događaja i skupova povezivanja (sastanaka, izlaganja na sajmovima u regionu i inostranstvu itd.).  Projekat FARMA održavat će redovnu saradnju i koordinirati sa donatorima i drugim projektima kako bi se izbjeglo dupliranje napora i aktivnosti na terenu. Ova saradnja i koordinacija produbit će saznanja projekta FARMA o tekućim naporima i inicijativama ostalih organizacija, te tako omogućiti projektu da dopuni dostignuća i uspjehe tih domaćih i međunarodnih organizcacija u sektoru poljoprivrede.

Dopunjavanje ovih dostignuća omogućit će projektu FARMA ne samo da koristi svoje resurse efikasnije i ekonomičnije nego i da napravi nove inicijative dodane vrijednosti koje će se dograditi na postojeće temelje naših kolega. Projekat FARMA također namjerava istražiti izvodljivost u pružanju pomoći kod razvoja novih usjeva i proizvoda koji bi mogli imati održiv ekonomski potencijal i nakon završetka projekta.

Većina aktivnosti u ovom sektoru osmišljene su da budu tekuće aktivnosti  tj. one koje će se neprestano ponavljati tokom trajanja projekta – dizajnirane tako da razviju odnose između proizvodnih/partnerskih organizacija i njihovog tržišta, što će osigurati dugoročnu održivost ovog poljoprivrednog podsektora.

FARMA YouTube