Naš cilj je da pomognemo proizvođačima da proizvode hranu u skladu sa standardima EU i normama i pravilima preporučenim od WTO, i to u tri ključna područja: sigurnost hrane, fitosanitarni zahtjevi i standardi kvalitete. Kada proizvodnja u BiH dostigne odgovarajući  kvalitet, kupci će najvjerovatnije direktno sami nalaziti put do bosanskih proizvođača.   Kao potpora ovom stanovištu stoji činjenica da održivost počinje sa tržištem.  Osoblje FARMA projekta radit će zajedno sa proizvođačima i prerađivačima prvenstveno na predstavljanju ključnih elemenata tržišne tražnje — kvalitet, količina i kontinuitet , između ostalog.

Projekat FARMA pomagat će proizvodnim/partnerskim organizacijama da dostignu i ispune zahtjeve odgovarajućih standarda radi obezbjeđivanja  certifikata, provođenja dobrih proizvodnih, higijenskih i poslovnih praksi, kao uvjete za proizvodnju zdravstveno bezbjedne hrane,  kao i okolišno prihvatljivih praksi, radi pristupa tržištima EU.  Ovo će biti urađeno  putem direktne podrške proizvodnim/partnerskim organizacijama kao i putem inicijativa koje će olakšati reformu politike i institucionalno jačanje, što će dovesti do bržeg i efikasnijeg usvajanja sistema upravljanja kvalitetom, HACCP sistema, i standarda kao što su ISO standardi, GlobalGAP, i standarda za organsku proizvodnju. Projekat će pokrenuti i aktivnosti vezane za usaglašavanje i razvoj enitetskih i državnih propisa npr. o organskoj proizvodnji  u skladu sa zahtjevima  EU, te pomoć proizvodnim/partnerskim organizacijama da te zahtjeve ispune.

FARMA YouTube