Ova komponenta naslanja se na model DCA (garantnog fonda). Krajnji cilj projekta FARMA jeste da osigura održiv pristup finansiranju tako što će promijeniti dosadašnju percepciju banaka o riziku kreditiranja poljoprivrednog sektora— najprije direktnom podrškom zajmodavcima i zajmoprimcima, a potom uliti povjerenje bankama da daju kredite poljoprivrednom sektoru. Jačanjem mogućnosti za istraživanje tržišta, razvojem odgovarajućih proizvoda koji omogućuju pravovremenu otplatu i jačanjem kapaciteta proizvodnih organizacija i prerađivača da predoče adekvatne informacije u kreditnim aplikacijama,  pomoći ćemo otvaranju finansiranja poljoprivrednom sektoru.

Usko ćemo sarađivati sa proizvodnim organizacijama, prerađivačima, tržišnim integratorima, konsultantima i Regionalnim razvojnim agencijama, ako bude neophodno – putem Razvojnog fonda (grantova) i Partnerskog fonda (podugovori).

  Krediti_zapoduzetnike_USAID_i_UCB_letak_2.pdf (567,7 KiB)

  KREDITI_ZA_VAS.pdf (547,8 KiB)

  DCA_INFORMACIJE.pdf (921,5 KiB)

  KREDITIRANJE_POLJOPRIVREDE-BANKE.pdf (364,9 KiB)

  KREDITIRANJE_POLJOPRIVREDE-STEDNO_KREDITNE_ORGANIZACIJE.pdf (153,7 KiB)

  KREDITIRANJE_POLJOPRIVREDE-_MIKROKREDITNE_ORGANIZACIJE.pdf (391,0 KiB)

  IPARD_konsultanti-IPARD_consultants.pdf (365,9 KiB)

FARMA YouTube