višnjaU organizaciji USAID/Sida FARMA projekta, šest bh. izvoznika posjetilo je prošle sedmice Švedsku, s ciljem pospješenja izvoza voća i povrća na tržište Skandinavije. Sastanci su održani sa deset švedskih kompanija, uključujući i vodeće distributere za svježe i smrznuto voće i povrće. Svoju ponudu predstavili su Agroimpex (Gradiška), BIOS (Visoko), Heko (Bugojno), Jaffa Komerc (Mostar), Maočanka Commerce (Brčko Distrikt) i VIP Krajine (Laktaši).

Prema podacima Švedske komore, Švedska uvozi 95% svojih potreba za voćem i oko 60% potreba za povrćem. Bosna i Hercegovina je u prošloj godini na područje Skandinavije izvezla voća i povrća u vrijednosti oko 7,4 miliona KM, što je oko 7% ukupnog izvoza iz ovog sektora. Dominantna izvozna kultura bile su smrznute maline, a očekuje se da će ova posjeta rezultirati i novim narudžbama za svježe voće i povrće.

USAID / Sida FARMA projekt je organizirao program teorijske i praktične obuke za proizvođače mlijeka na teme poboljšanja hranidbe životinja, učinkovitom korištenju pašnjaka, poboljšanom upravljanju mliječnim stadom, s ciljem da se osigura da poljoprivrednici mogu optimizirati njihove prinose, a da se istovremeno omogući bolja kvaliteta životinjske hrane koji će pomoći u povećanju količine proizvedenog mlijeka kao i povećanja sadržaja mliječne masti i bjelančevina u njemu. Obuka je provedena od strane podugovarača FARMA projekta “Megal” iz Ptuja (Slovenija) u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede RS. Tokom petodnevne obuke, održana su dva teorijska programa obuke kao i 10 praktičnih obuka uz sudjelovanje više od 100 poljoprivrednika i uposlenika poljoprivrednih stručnih službi.

Nadalje, “Megal” je održao praktičnu obuku za proizvođače sira u pogonu zadruge “Zlatna Kap” iz Tešanja. Proizvođači sira iz Udruženja žena iz Teslića, Udruženja poljoprivrednika iz Prnjavora, i firme iz Srebrenika su imali priliku upoznati se s proizvodnim procesom i tehnologijama proizvodnje, i naučiti kako se proizvodi sir, sirni namazi, jogurti i maslac. Obuka na te teme za proizvođače sira iz Srpca i Gradiške je održana u saradnji s Ministarstvom poljoprivrede RS.

Megal

Udruženje proizvođača sira u BiH je organizovala, u saradnji sa USAID/Sida FARMA projektom, praktičnu obuku proizvođača mlijeka koja je održana u prostorijama proizvođača sira “Zlatna kap” Tešanj. Teoretska obuka je održana na teme: poboljšanje mliječnih proizvoda na farmi i higijenski standardi u proizvodnji mliječnih proizvoda.

zlatna kap obuka

Ministarstvo poljoprivrede RS i USAID/ Sida FARMA su organizovali organizirao obuku za osoblje iz poljoprivrednih stručnih službi, te Poljoprivrednog fakulteta i Poljoprivrednog instituta iz Banja Luke na temu ” Standard dobrih poljoprivrednih praksi na farmi”. Obuka je održana u Banja Luci, u periodu 18-20 mart/ožujak 2014.god. Predavač na trodnevnom seminaru je bio dr. Klemenčič iz Kmetijsko gozdarski zavoda (Poljoprivredni institut) iz Maribora (Slovenija).  Obuka je namijenjena proizvođačima mlijeka (iz perspektive izvoza mlijeka u EU), te privrednim subjektima koji se bave u izvozom voća i povrća a koji uspješno izvoze svoje proizvode u EU. Obukom su se obradili nove standardi u poljoprivredi u EU koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja , te zaštitu okoliša. Cilj ovih standarda (koji će se morati primjeniti u domaćoj regulativi) je osigurati proizvodnju hrane koja je sigurna za ljudsku prehranu, uz istovremeno sprečavanje ili smanjenje negativnih efektata proizvodnje na okoliš i životinje . Praktični dio obuke održan je na farmi ZZ Livač .

Obuke za farmere-proizvođače mlijeka su nastavljene tokom marta/ožujka 2014. g. u saradnji s Ministarstvom poljoprivrede RS, opštinama, prerađivačima, poljoprivrednim institutima, udrugama poljoprivrednih proizvođača i zadrugama. Budući da USAID/Sida FARMA projekt aktivno radi s veterinarskim inspekcijama, cilj ovih obuka je bio prenijeti ta znanja na proizvođače mlijeka i pripremiti ih za posjet inspekcijskih službi. Proizvođači mlijeka i veterinari su pozdravili ovaj trud projekta FARMA a poboljšanje situacije na terenu u pogledu evidencija na poljoprivrednim gazdinstvima i drugih zahtjeva je već primjetno. Farmeri su također prošli obuku u temama koje su najviše zanimale veliku većinu:  ispravan režim ishrane muznih krava, prevencija i rano dijagnosticiranje bolesti krava,  i upravljanje stadom.

IMG_6567U saradnji sa Kancelarijom za veterinarstvo BiH, entitetskim ministarstvima poljoprivrede i inspektoratima USAID/Sida FARMA projekat je angažovao konsultanta iz Slovenije kako bi pomogao radnoj grupi u izradi prijedloga Akcionog plana za prevazilaženje prepreka za izvoz mlijeka u EU iz Bosne i Hercegovine.  Tokom januara 2014.g. FVO (Food and Veterinary Organisation EU) je obavio inspekciju mljekara i farmi koje su odobrene od strane nadležnih tijela BiH i entiteta za izvoz mlijeka u EU. Izvještaj FVO inspekcije sadrži preporuke za prevazilaženje nedostataka koje BiH treba otkloniti kako bi se uspostavio sistem proizvodnje i kontrole mlijeka u skladu sa EU zahtjevima, a nacrt Akcionog plana, koji je urađen na osnovu ovih preporuka biće u najskorije vrijeme dostavljen nadležnim institucijama za dobijanje saglasnosti.

treninzi

Projekat USAID/Sida FARMA, u saradnji sa projektom FIRMA i regionalnim razvojnim agencijama REDAH i SERDA i Privrednom Komorom RS, organizovali su jednodnevni trening na temu „Upravljanje likvidnošću i naplata potraživanja“. Trening je održan u Sarajevu, Mostaru i Banjaluci u toku marta 2014 g. Cilj edukacije je podizanje ekspertize i vještina u komuniciranju u aktivnostima naplate potraživanja i upravljanja likvidnošću malih i srednjih preduzeca i zadruga. Na treninzima je bilo 98  učesnika, a predavač je bio g. Hrvoje Bogdan, partner i direktor Adizes Southeast Europe kancelarije za Republiku Hrvatsku.

U svrhu jačanja kapaciteta i pripreme laboratorija u BiH za uspješno obavljanje laboratorijskih analiza u okviru Programa za praćenje i kontrolu ostataka pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini u 2014.g.  USAID/Sida FARMA i Agencija za sigurnost hrane BiH, su organizirali program obuke na Nacionalnom laboratoriju za zdravlje, okoliš i hranu u Mariboru, Slovenija. Osim obuke za tri predstavnika iz domaćih laboratorija (iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Poljoprivrednog instituta RS, i Veterinarskog zavoda Unsko-sanskog kantona), projekt je dodatno organizirao obuku u procjeni rizika za osoblje Agencije.  Obuka je održana u periodu od 3-7 marta 2014.

55455439Institut za edukaciju Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u suradnji sa SIPPO (švicarski program promocije uvoza u EU i Švicarsku) i USAID/Sida FARMA projektom organizira seriju radionica iz oblasti svježeg voća i povrća. Koristimo priliku da Vas pozovemo na četvrtu po redu radionicu, na temu „Specijalizirana tržišta u sektoru svježeg voća i povrća u EU“ koja će se održati 13.03.2014. godine u hotelu „ERO“ u Mostaru, ul. Dr. Ante Starčevića, sa početkom u 10:30. Učešće na radionici je besplatno za sve učesnike koji blagovremeno izvrše prijavu.

 

Programom su predviđenje sljedeće prezentacije:

  1. Status i trend proizvodnje voća i povrća u BiH (Boris Tadić, SIPPO)
  2. Organska proizvodnja voća i povrća, tehnički aspekti (Mile Gluvačević)
  3. Analiza vanjskotrgovinske razmjene BiH za odabrane proizvode iz sektora voća i povrća (Feđa Begović, stručnjak za marketing, USAID/Sida FARMA)
  4. Specijalizovana tržišta  u sektoru svježeg voća i povrća u EU (Metodija Stojanovski)

Sve dodatne informacije možete pronaći u prilogu (Pozivno pismo + Program + Prijavni obrazac) ili kontaktirati broj telefona +387 33 566 204.

  Pozivno_pismo_Mostar_FVBiH.pdf (365,7 KiB)

  Program_Mostar_FVBiH.pdf (199,7 KiB)

  Prijavni_obrazac_Mostar_FVBiH.doc (1,1 MiB)

medobarProjekat pod nazivom “Sistem za nadzor  pčelinjih paša (lučenja nektara, medenja) sa web portalom za prezentaciju podataka u realnom vremenu” počeo je sa implementacijom u decembru 2013. godine. Ideja kreirana od strane mladog pčelara Emira Memiševića iz Sarajeva biće realizirana, uz podršku grant sredstava USAID/Sida FARMA projekta, do kraja oktobra 2014. godine.

Kroz ovaj projekat pčelari će lakše i brže moći pratiti kada počinje sezona cvjetanja medonosnog bilja i lučenje nektara na 100 lokacija na prostoru cijele BiH, tokom cijele godine. Ovo sve će biti moguće pratiti na web stranici www.medobar.com. Podaci će se osvježavati dva puta dnevno sa svih 100 lokacija. Na ovaj način, pčelari će moći bolje planirati kada i gdje krenuti sa svojim pčelama, a sve u cilju maksimalnog iskorištenja prirodnih resursa i postizanja najboljih prinosa kvalitetnog meda.

Ovaj projekat ima još nekoliko ciljeva: obučiti najmanje 100 mladih pčelara o dobrim praksama u pčelarstvu te ih uputiti u sve prednosti i dobrobiti selećeg pčelarenja. I na kraju, ali ne i najmanje važno, realizator projekta će prikupljati podatke u svrhu proučavanja uticaja vremenskih uslova na proces medenja i sve prikupljene materijale će  ustupiti kandidatima na posdiplomskom i doktorskom studiju.

samplingPreko 40 veterinarskih inspektora iz Republike Srpske završilo je obuku  iz oblasti uzorkovanja proizvoda animalnog porijekla, s ciljem da se usvoje procedure Evropske Unije obavezne za implementaciju Nacionalnog programa praćenja rezidua. Ovi treninzi su realizovani u sklopu Programa  “Jačanje kapaciteta veterinarskih laboratorija i veterinarskih inspekcija u BiH”, kojeg realizuju USAID/Sida FARMA i Češka razvojna agencija.

Treneri su bili  glavni veterinarski inspektor RS i predstavnik  ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, te četiri republička veterinarska inspektora. Ova aktivnost je  realizovana  u saradniji sa Kancelarijom za veterinarstvo BiH,  Ministarstvom poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS, resor veterinarstva i Veterinarskom inspekcijom RS.

Treninzi su  održani  na pet lokacija u RS: Banja Luka (19.2.), Doboj (20.2.), Bijeljina (21.2.), Istočno Sarajevo (26.2.) i Trebinje (27.2.). Iste obuke su završene i  za veterinarske inspektore u FBiH. 

Srednja poljoprivredna škola iz Srebrenika je u subotu, 22.2.2014.g. organizovala seminar pod nazivom “Plodovi zemlje”, u okviru kojeg su učenici i poljoprivredni proizvođači upoznati sa novim tehnologijama i standardima dobre poljoprivredne prakse. Jedan od ciljeva ovog skupa jeste da se učenici dodatno pripreme za izazove u sektoru poljoprivrede, čiji značaj na području Tuzlanskog kantona sve više raste, i koji upošljava sve više mladih ljudi. Predavanja su održali predstavnik USAID/Sida FARMA projekta, koji je i sponzor ovog seminara, te predstavnici firmi Plant i Bosper iz Tuzle. Skupu su pored poljoprivrednih škola sa područja Tuzlanskog kantona (Srebrenik, Gradačac, Živinice, Sapna, Teočak, Tuzla, Kalesija i Gračanica) prisustvovali i predstavnici škola iz Brčko Distrikta, Velike Kladuše, Gradiške i Bijeljine. Pored edukativnih sadržaja i druženja, učenici sedam škola sa područja kantona napravili su malu izložbu svojih proizvoda.

DSC_0009 DSC_0052 DSC_0053

 

CazinPoljoprivredni zavod Unsko-sanskog Kantona u saradnji sa projektom USAID/Sida FARMA je organizao trening za općinske poljoprivredne stručne službe i firme koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, na temu: „STANDARD DOBRE POLJOPRIVREDNE PRAKSE NA FARMI“. Predavač na ovom trodnevnom treningu je bio dr.sc. Stane Klemenčič, iz Kmetijsko gozdarskog zavoda Maribor, Slovenija. Trening je bio namijenjen proizvođačima mlijeka, radi perspektive izvoza u Evropsku Uniju, te firmama koje se bave izvozom voća i povrća i uspješno izvoze u EU. U okviru treninga učesnicima su predstavljeni novi standardi u poljoprivredi u EU, koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja, te zaštitu okoliša. Cilj svih ovih standarda Evropske Unije, koji će morati biti preslikani i u bh. zakonodavstvo, jeste da se osigura proizvodnja hrane sigurne za čovjeka, uz brigu o okolišu i životinjama.

Unsko-sanski Kanton jedna je od vodećih regija u BiH po pitanju proizvodnje mlijeka, a veliki broj kompanija bavi se i izvozom svježeg voća i povrća, poput maline, kornišona i drugih proizvoda, pa je bitno pratiti standarde koje postavlja Evropska Unija.  Trening je održan u Cazinu, od 12. do 14. februara, 2014. godine.

Picture3 Picture2USAID/Sida FARMA finansira a NVO ACED iz Banja Luke i NVO Žene za Žene International iz Sarajeva su započeli sa implementacijom projekta “ Škola za uzgoj ljekovitog bilja za žene iz Bosne i Hercegovine”. Projekti će se implementirati u ruralnim dijelovima opštinama Prijedor, Gradiška, Kozarska Dubica, Srbac, Prnjavor, Drinić, Vojkovići, Teslić, Doboj – jug i Zavidovići a u svaku od škola će biti uključeno 100 žena iz navedenih opština. Cilj je, teoretski i praktično, obučiti najmanje 200 žena iz ruralnih sredina o uzgoju ljekovitog i aromatičnog bilja, te ih, nakon uspješne realizacije, tržišno povezati kako bi mogle samostalno započeti baviti se ovom proizvodnjom i ostvarivati značajne prihode za sebe i svoje obitelji. Važno je napomenuti da su za implementaciju kao i konkretnu podršku ženama zainteresovane i lokalne zajednice i opštine u kojima će se projektne aktivnosti odvijati.

Kao pozitivan primjer možemo navesti direktno učešće gospodina Željka Tepavčevića, načelnika odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti i gospodina Marinka Božovića, savjetnika načelnika opštine Vojkovići, na prvoj radionici održanoj u Vojkovićima.  Prisustvo na ovoj radionici pomenuti dužnosnici su iskoristili da se bolje upoznaju sa detaljima projekta a u svrhu planiranja poljoprivrednih podsticaja za žene učesnice, koje će u narednoj godini podići svoje vlastite zasade ljekobilja. Takve žene, općinska administracija namjerava podržati kroz obezbjeđenje finansijskih sredstava za podizanje zasada ( sadni materijal i sl). Jedan od uslova za prijavu na ove podsticaje će biti učešće u pomenutom projektu koji, u ovom slučaju, implementiraju Žene za Žene International, a kao dokaz će biti potrebno priložiti certifikat o uspješno završenoj edukaciji.

sa prošlogodišnje obuke

sa prošlogodišnje obuke

sa prošlogodišnje obuke

sa prošlogodišnje obuke

Obzirom na uspješnu implementaciju pilot projekta “Jačanje saradnje između voćara i pčelara u cilju očuvanja pčela i povećanja prinosa“ koji je u toku prethodne godine implementiran na području općina Srbac, Bihać, Cazin, Gradika i Bosanska Dubica, FARMA je sa firmom Košnica iz Gradiške potpisala ugovor o nastavku ovog projekta u deset novih opština – Čelić, Goražde, Prozor, Bugojno, Čapljina, Gradačac, Bratunac, Mostar i Ravno (uključujući i Trebinje i Ljubinje), te demo parcela u Butmiru (Federalni Agronomski Institut). Prvi informativni sastanci su već održani u većini opština, a u pojedinim opštinama je započela i teoretska obuka. Obzirom na aktualnu tematiku, interes za učešće u ovom projektu je značajan što pokazuje i činjenica da je na do sada održanim informativnim sastancima prisustvovalo preko 450 voćara i pčelara.  Ovaj projekat, kao i prethodni, podrazumijeva teoretske treninge i praktične radionice na terenu. Akcenat će biti na zajedničkom radu pčelara i voćara kako bi se razumjeli međusobni problemi i uspostavila što bolja saradnja koja ima zajednički cilj: očuvanje pčele uz istovremeno povećanje prinosa i jedne i druge grupe proizvođača, što u konačnici ima i pozitivan finansijski efekat.

 

U organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH, Švicarskog programa za promociju uvoza u EU i Švicarsku (SIPPO) i USAID/Sida FARMA projekta, delegacija bh. poljoprivrednika posjetiće i ove godine sajam Fruit Logistica, najznačajniji međunarodni sajam u sektoru svježeg voća i povrća, koji će se održati od 05. do 07. februara 2014. godine u Berlinu. U delegaciji Bosne i Hercegovine, pored organizatora, su predstavnici 18 bh. kompanija od kojih će dvije, Maočanka Commerce iz Brčkog i Voćni rasadnik iz Srebrenika, u okviru SIPPO paviljona predstavljati Bosnu i Hercegovinu kao izlagači.

Dan prije otvaranja sajma za bh. delegaciju će biti organizovana i poslovna posjeta veletržnici u Berlinu, a planirano je i održavanje seminara u organizaciji SIPPO-a na temu pripreme bh. izlagača i posjetilaca za adekvatnu promociju njihovog proizvodnog programa na sajmu. U okviru organizacije posjete ovom sajmu, realizirana je i radionica u Sarajevu, a odštampan je i katalog za sektor voća i povrća u Bosni i Hercegovini, sa informacijama o 35 vodećih izvoznika. Katalog je rađen na engleskom i njemačkom jeziku.

Prema programu posjete bh.delegacije sajmu u Berlinu, planirano je da domaće kompanije posjete i sajam Fresh Conex na kojem se izlaže oprema za pakiranje i etiketiranje voća i povrća. Također, bh.posjetioci će imati priliku održati sastanke sa izlagačima na štandu SIPPO-a na sajmu, ali i posjetiti niz drugih izlagača na sajmu u skladu sa njihovom djelatnosti (uvoznike voća i povrća, distributere i veletrgovce).

Inače, prema analizama koje su zajednički pripremili USAID/Sida FARMA projekat i Vanjskotrgovinska komora BiH, u 2013. godini iz Bosne i Hercegovine je izvezeno voća i povrća u vrijednosti od 100 miliona KM. Njemačka je, nakon Hrvatske, drugo najznačajnije izvozno tržište za BiH, sa ostvarenim izvozom od preko 17,5 miliona KM. Pri tome imamo pozitivan vanjskotrgotrgovinski bilans, jer smo uvezli nešto preko 4 miliona KM. Pozitivan odnos imamo i sa Austrijom, u koju smo izvezli 7,5 miliona KM, uz uvoz od 5,5 miliona KM.

Najprodavaniji proizvodi na tržištima zapadne Evrope su jagodasto voće, svježe šljive, gljive i krastavci kornišoni. Apsolutni lider u izvozu je smrznuto jagodasto voće, koje samo nosi 27% ukupnog izvoza. Na drugom mjestu su svježe šljive i trešnje (10%), a zatim slijede suhe gljive (5%), konzervirane mješavine povrća (5%), te svježe jabuke i kruške (5%). Kada je u pitanju uvoz dominiraju svježi agrumi – narandže, limun, klementine (14%), banane (12%), prerađeno povrće – krompir i masline (8%), te svježi krompir i orašasti plodovi sa po 6%.

Ovom posjetom naše kompanije žele doći do novih kupaca i informisati se o tržišnim trendovima u sektoru.

(izvor: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH)

seminar_voce_povrceVanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Švicarski program za promociju uvoza u EU i Švicarsku (SIPPO), uz podršku i USAID/Sida FARMA projekta BiH, organizirali su radionicu na temu „Tržišni trendovi i zahtjevi tržišta svježeg voća i povrća u EU“. Na radionici, organiziranoj sa ciljem jačanja izvoznih kapaciteta firmi iz sektora svježeg voća i povrća, učestvovalo je 30 predstavnika firmi i institucija. Učesnici radionice imali su priliku će imati priliku upoznati se sa trendovima tržišta svježeg voća i povrća u EU, sa zahtjevima tržišta EU za svježim voćem i povrćem,te naučiti kako da pozicioniraju svoje proizvode na tržištu EU i saznati kako da pronađu odgovarajuće kupce za svježe voće i povrće iz BiH, dok je stručnjak za marketing na USAID/Sida FARMA projektu, gosp. Feđa Begović, u okviru skupa održao praktičnu radionicu na temu izvoznog marketinga.

Inače, ovo je prva u nizu radionica koje će biti organizirane sa ciljem jačanja izvoznih kapaciteta firmi iz sektora svježeg voća i povrća.

 

U saradnji sa Kancelarijom za veterinarstvo BiH i entitetskim ministarstvima poljoprivrede, USAID/Sida FARMA projekat je angažovao konsultanta iz Slovenije da obavi simuliranu FVO inspekciju (Food and Veterinary Organisation EU). Predmetom simulirane inspekcije bile su mljekare i farme koje su odobrene od strane nadležnih tijela BiH i entiteta za izvoz mlijeka u EU, a angažovani konsultant posjeduje dugogodišnje iskustvo u zvaničnim inspekcijama FVO-a u trećim zemaljama. Ova aktivnost provedena je s ciljem uočavanja i otklanjanja nedostataka uočenih u simuliranoj inspekciji i pomoći će menadžmentu  mljekara, farmi te nadležnim tijelima prije zvanične FVO inspekcije koja se održava tokom januara 2014. god.

DSC_0007 DSC_0021 DSC_0035

DSC_0031Od 22 do 24 januara, 2014 godine u saradnji sa Federalnim poljoprivrednim zavodom Sarajevo, organizovana je obuka  na temu „Standard dobre poljoprivredne prakse na farmi“. Na obuci su učestvovali predstavnici Federalnog poljoprivrednog zavoda Sarajevo, Agromediteranskog zavoda Mostar, Ministarstva poljoprivrede FBiH, predstavnici općinskih poljoprivrednih službi, zadruga i farmi. Predavač je bio dr. Stane Klemenčić, sa Kmetijsko gozdarski zavoda iz Maribora. Učesnici obuke, 40 agronoma, su dobili certifikate, te će u narednom periodu novostečena znanja prenositi domaćim poljoprivrednim proizvodjačima.

 

Prvi Balkanski festival sira održan je u periodu od 25-26.1.2014. god. u Beogradu (Srbija). USAID-Sida FARMA projekt je organizovao vrlo uspješnu prezentaciju pet proizvodjača sira iz Bosne i Hercegovine (ZZ Eko Vlašić Travnik, Eko Sir Puđa Livno, OPZ Zlatna kap Tešanj, ZZ Promilk Prozor/Rama, i ZZ Livač Banja Luka). Pored proizvodjača sira iz BiH, na festivalu su se predstavili i proizvodjači sira iz Srbije i Crne Gore. Cilj festivala je promocija autohtonih sireva i važnost očuvanja tradicionalnih prehrambenih proizvoda.  Posjetioci festivala su bili zadovoljni kvalitetom sireva iz BiH, a ostvareni su i mnogobrojni kontakti naših proizvođača sa distributerima sira u Srbiji i restoranima iz Beograda.

DSC_0003 DSC_0008 DSC_0023

U decembru 2013 započela je implementacija projekta „Jačanje saradnje između pčelara i voćara, podizanje svijesti o značaju oprašivanja pčelom s ciljem povećanja prinosa kod obje ciljne skupine“ koji će biti realiziran u deset BH opština. Implementator je Košnica d.o.o. iz Gradiške a USAID/Sida FARMA je obezbijedila neophodna sredstva za realizaciju. Za više detalja kliknuti na donji link.

http://www.youtube.com/watch?v=lltYVA7Fnzs&feature=youtu.be

Udruženje proizvođača sira u Bosni i Hercegovini uz podršku USAID/Sida FARMA projekta organizovalo je 20.12. u okviru Sarajevo Holiday Market-a Promociju delikatesnih bh. sireva, kojoj su prisustvovali predstavnici hotela i restorana iz Sarajeva, medija, kao i predstavnici donatora (USAID, Sida i CzDA). U okviru promocije, poznati kuhar Muamer Kurtagić gostima je predstavio deset odabranih sireva, uz savjete, recepte i anegdote o travničkom i livanjskom siru, banjalučkom trapistu, hercegovačkom siru iz mijeha, ali i o tešanjskom, prozorskom i drugim delikatesnim sirevima iz BiH. Ovom prilikom promovisan je i Katalog proizvođača sira iz Bosne i Hercegovine, u kojem je predstavljeno 14 članova udruženja.

Na bazi ankete za posjetioce Sarajevo Holiday Marketa izabrani su i najbolji sirevi u kategoriji tradicionalnih i novih bh. sireva. Pobjedu su odnijeli sir Trapist, koji se proizvodi u samostanu Marija Zvijezda u Banja Luci, kao najbolji tradicionalni bh. sir, i Tešanjski sir sa koprivom, kojeg proizvodi zadruga Zlatna kap, kao najbolji novi bh. sir. Drugo mjesto u kategoriji tradicionalnih sireva osvojio je Livanjski sir (Puđa-Perković, Livno), dok je treći bio Travnički kravlji sir (Eko Vlašić, Travnik). U kategoriji novih bh. sireva, drugo mjesto osvojila je Vranička Gauda (Agrocentar, Gornji Vakuf), dok je treći bio Prozorski sir (PRO MILK, Prozor). Anketom je bilo obuhvaćeno 13 sireva iz cijele BiH.

Nagrade najboljima uručili su direktor misije USAID-a u BiH David Barth i direktor Sida-e za BiH, Pelle Persson. USAID i Sida su u protekle četiri godine kroz Program razvoja tržišne poljoprivrede (FARMA) podržali standardizaciju i unapređenje higijenskih praksi u siranama koje proizvode  tradicionalne bh. sireve, kao i uvođenje novih vrsta sira na tržište.

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske od  od 12.-14. decembra  u Banja Luci i Kozarskoj Dubici je  održana obuka za veterinarske inspektore i velike proizvođače mlijeka, na temu: “Izvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka u Evropsku uniju”. Ova obuka je organizovana u saradnji sa Kancelarijom za veterinarstvo BiH i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a uz podršku USAID/Sida FARMA projekta angažovani su eksperti iz Republike Srbije, koja je nedavno uspješno ispunila sve uslove za izvoz mlijeka u EU.

Cilj ove radionice je da se veterinarski inspektori i subjekti u poslovanju sa hranom pripreme za dolazak FVO (Food and veterinary organization) Misije u BiH, koji je najavljen za 20. januar 2013. godine. Eksperti iz Republike Srbije su prenijeli  svoja iskustva vezano za zahtjeve Misije u pogledu regulative i praktične primjene propisa Evropske unije po pitanju kvaliteta mlijeka, uslova koje moraju ispoštovati subjekti u poslovanju sa hranom, i potrebnim aktivnostima veterinarskih inspekcija. U okviru obuke održane su   praktične vježbe na farmi “Farmaland” i u mljekari „Mlijekoprodukt“ Kozarska Dubica.

DSCN2598 DSCN2599 DSCN2600 DSCN2601 DSCN2602 DSCN2603 DSCN2604 DSCN2605 DSCN2606 DSCN2607 DSCN2608 DSCN2609

U implementaciji projekta „Jačanje kapaciteta veterinarskih laboratorija i veterinarskih inspekcija“ koji USAID/Sida FARMA projekat implementira u saradnji  sa CzDA (Češka Razvojna Agencija) i  Uredom za veterinarstvo  BiH održan je  niz obuka za veterinarske inspektore iz Federacije Bosne i Hercegovine koji su uključeni u proces uzorkovanje za implementaciju   Nacionalnog Programa Praćenja Rezidua . U toku novembra mjeseca 2013.godine Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i  šumarstva je  je organizovalo 5 radionica  za kantonalne veterinarske inspektore koje su održane u : Sarajevu, Zenici, Tuzli, Mostaru i Bihaću.  Obuku je završilo 49  kantonalnih veterinarskih inspektora. Treneri na obukama su bili predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH i veterinarski inspektori koji su maju mjesecu 2013. godinu završili obuku „Trening trenera za implementaciju NPPR u skladu sa EU regulativama“.

IMG_20131112_114338 IMG_20131112_120038 IMG_20131112_120058 IMG_20131112_122153 IMG_20131119_111304 IMG_20131121_121940

DSC07608 IMG_20131205_165039 IMG_20131206_092115Projekat USAID-Sida FARMA, Zadružni savez Republike Srpske, Zadružni savez Federacije BiH i ACED nastavljaju saradnju na edukaciji rukovodioca zadruga. Trening “Finansijska analiza poslovanja zadruga” održan je od 4. do 6. decembra 2013 g. u Čitluku. Esma Mustajbašić, Menadžer za finansiranje u poljoprivredi FARMA projekta, obučavala je rukovodioce zadruga tehnikama analize financijskog poslovanja poljoprivredne zadruge. Nakon dvodnevnog treninga uspješni polaznici su dobili certifikate.

Picture1Osamnaest (18) individualnih proizvođača mlijeka je uspješno završilo obuku u vještačkom osjemenjivanju mliječnih krava. Teorijski dio obuke održan je u Gacku, a praktični u Nevesinju na farmi “Planinsko dobro”. Učesnici obuke su pozdravili ovu inicijativu, pošto je ovo prva obuka na ovu temu ikad održana u Hercegovini.

U implementaciji Projekta „Jačanje kapaciteta veterinarskih laboratorija i veterinarskih inspekcija“ koji USAID/Sida FARMA projekat implementira u saradnji  sa CzDA (Češka razvojna agencija) realizovano je studijsko putovanje u Češku Republiku  u periodu 21.-22. novembar za predstavnike Kancelarije za veterinarstvo BiH i predstavnike entitetskih ministarstava poljoprivrede, sektor veterinarstva . Cilj Studijskog putovanja je bio  razmjena iskustava sa Upravom za veterinarstvo Češke Republike u procesu pripreme i implementacije Nacionalnog  programa monitoringa rezidua.  Učesnici iz BiH su imali priliku da se upoznaju sa softwerom koji podržava sve aktivnosti vezano za implementaciju NPPR u Češkoj Republici od postupka raspodjele broja uzoraka, unošenja podataka o uzorkovanju pa do praćenja rezultata koje unose instituti za analizu rezidua.  Osim toga predstavljen je sistem koordinacije Uprave za veterinarstvo, instituta i Agencije za kontrolu veterinarskih lijekova u Češkoj republici po pitanju izrade i implementacije NPMR.

PRAG 2012 082

U implementaciji Projekta „Jačanje kapaciteta veterinarskih laboratorija i veterinarskih inspekcija“ koji USAID/Sida FARMA projekat implementira u saradnji  sa CzDA (Češka razvojna agencija) održan je još jedan u nizu treninga za osoblje veterinarskih laboratorija u Češkoj Republici. U periodu od 18.-21.novembra za  osoblje Veterinarskog  fakulteta Sarajevo, Federalnog  agromediteranskog instituta Mostar i Veterinarskog instituta  Republike Srpske „Dr. Vaso Butozan“  održan je praktični trening  software  aplikacije na Waters uređajima na Polacky universitetu, Olomouc. Učesnici treninga su na praktičnim primjerima radili  analize rezidua pesticida, malahit zelene i nitrofurana na UPLC.  Cilj svih ovih edukacija je priprema za akreditaciju i validaciju  metoda koje su u Nacionalnom programu monitoringa rezidua .

035 005Juče je u  Vanjskotrgovinskoj komori BiH održan godišnji skup proizvođača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja i šumskih plodova, kojem je prisustvovalo preko 30 kompanija iz cijele Bosne i Hercegovine. Skup je organiziran u suradnji sa USAID/Sida FARMA projektom, a prezentacije su imali i predstavnici entitetskih ministarstava poljoprivrede, JP Šume RS, te kreditnih institucija i donatora.

Predstavnici entitetskih ministarstava poljoprivrede pojasnili su status legislative koja se odnosi na nedrvne šumske proizvode. U strukturi izvoza iz sektora ljekovitog bilja i šumskih plodova sa gotovo 75% dominiraju gljive i šumsko voće, pa je jako bitno da se stvori odgovarajući zakonski okvir unutar kojeg će djelovati firme iz sektora i sakupljači na terenu.

Mnogo pažnje privukla je prezentacija DCA garantnog fonda u okviru USAID/Sida FARMA projekta, kao i koncept finansiranja uz pomoć „poslovnih anđela“, koji je predstavila kompanija BIZOO Angels. Predstavnica ambasade Kraljevine Švedske u BiH dala je više detalja vezano za „Challenge“ fond, kroz koji su kompanijama dostupna grant sredstva u iznosu do 30.000 Eura.

Vanjskotrgovinska komora BiH i USAID/Sida FARMA projekat zajednički su predstavili promotivne aktivnosti realizirane u 2013. godini, u okviru kojih su posjećeni sajmovi u Njemačkoj, Turskoj i Švedskoj, te je štampan sektorski katalog na engleskom, njemačkom i turskom jeziku. Za narednu godinu planirano je ažuriranje kataloga i nastup na sajmu Natural Products Scandinavia u Švedskoj.

Sektor ljekovitog bilja i šumskih plodova u BiH jedan je od rijetkih koji se u 2012. godini može se pohvaliti tri puta većim izvozom od uvoza. Prema analizama USAID/Sida FARMA projekta i Vanjskotrgovinske komore BiH, tokom prošle godine izvezeno je 24.858.635 KM, uz uvoz od 8.401.591 KM. Naročito dobre rezultate u 2012. godini zabilježile su kompanije koje izvoze eterična ulja, sa rastom od 88% u odnosu na 2011. godinu. Fokus se zadnjih godina stavlja na finalizaciju proizvoda i kultivaciju ljekovitog bilja, kako bi se povećala profitabilnost i sačuvalo bogatstvo prirode u BiH.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH) u suradnji sa Privrednom komorom Brčko Distrikta BiH i u koordinaciji sa partnerima USAID/Sida FARMA projektom i SIPPO-om, u petak je u Brčko Distriktu organizovala Okrugli stol na temu: „Promocija izvoza svježeg voća i povrća iz BiH“. Navedenom događaju je prisustvovalo više od 20 predstavnika bh. kompanija i institucija, koje su se imale priliku upoznati sa programima namijenjenim izvoznicima svježeg voća i povrća iz Bosne i Hercegovine, kao i razgovarati o aktuelnim temama vezanim za ovu vrstu proizvodnje.

 Tokom ovog Okruglog stola predstavnik SIPPO-a za BiH, gosp. Boris Tadić, predstavio je stanje u sektoru i prezentirao planirane aktivnosti kroz koje će SIPPO podržati ovaj sektor. Ispred USAID/Sida FARMA projekta proizvođačima se obratio gosp. Feđa Begović, koji je održao i kratku prezentaciju na temu mogućnosti promocije svježeg voća i povrća na izvoznim tržištima i stvaranja regionalnih brendova. Gosp. Enes Ališković, direktor Agencije za promociju izvoza BiH – BHEPA, prezentirao je usluge agencije i osvrnuo se na Plan VTKBIH (BHEPA) za narednu godinu. Gosp. Ališković je prisutnim privrednicima prezentirao i program posjete sajmu FruitLogistica 2014 i pozvao ih da se prijave za učešće u delegaciji privrednika iz BIH koji će posjetiti FruitLogistica-u.

Pored posjete sajmu FruitLogistica, V/STKBIH (BHEPA) planirala je i nastup bh. privrednika na sajmu WorldFood Istanbul 2014, kao i nastup na sajmu Natural Products of Scandinavia koji se održava u Malmo-u naredne godine. U saradnji sa USAID/Sida FARMA projektom i SIPPO-om, u toku je i priprema izvoznog kataloga koji će predstaviti ključne izvoznike u ovom sektoru.

 

002 001